www.NORBIDNET.pl
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Nowości
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin sklepu
Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej "Regulaminem")


Sprzedawcą w sklepie WWW.NORBIDNET.PL jest:
NORBID ul. Gen. Wł. Andersa 40 pawilon 100
15-113 Białystok tel. 603 32 20 30
NIP 542-102-82-92 REGON 050343497

wpis do EDG Prezydenta Miasta Białegostoku numer 85428

I. Informacje o Sklepie Internetowym
Sklep internetowy NORBIDNET, dzia?a pod adresem www.norbidnet.pl i jest prowadzony przez

NORBID ul. Gen. Wł. Andersa 40 pawilon 100
15-113 Białystok tel. 603 32 20 30
NIP 542-102-82-92 REGON 050343497

wpis do EDG Prezydenta Miasta Białegostoku numer 85428.

Adres do korespondencji:
NORBID ul. Gen. Wł. Andersa 40 pawilon 100
15-113 Białystok tel. 603 32 20 30

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy NORBIDNET zwany jest dalej "Sklepem Internetowym".


II. Strony transakcji
1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest NORBID.
3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności
1. NORBID jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. NORBID przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. NORBID w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
4. NORBID za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
5. NORBID za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowi?zki Klienta w zakresie danych osobowych okre?la ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
7. Klient zapisując się na newsletter NORBID wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera NORBID.
9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

IV. Produkty
1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość produktu.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowić one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
4. Produkty promocyjne, wyprzedażowe będą Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, w szczególności tych które nie są dost?pne u producentów będą dystrybutorów NORBID.

V. Ceny
1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawieraj? wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie
1. Przed złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy zalecana jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonać zakupu będą nie założyć konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. zakupów można dokonać bez rejestracji z akceptacją Regulaminu
3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 6 0 3 3 2 2 0 3 0. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
5. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sklepu Internetowego będą u producentów lub dystrybutorów NORBID. W przypadku niedostępnosci Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
7. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdzić możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
8. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i sż dostępne na koncie Klienta.
9. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starać, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

10. VII. Płatność
1. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
a. GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w placówce handlowej NORBID,
b. GOTÓWKA, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 5000 zł brutto),
c. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM na rachunek bankowy: BPH 13 1060 0076 0000 3150 0015 0021.

VIII. Dostawa i odbiór
1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce.
2. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
3. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce.
4. Odbiór przesyłki z produktami może być dokonany:
a. W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
b. W placówce handlowej NORBID.
5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.
6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłką zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłką i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilości jakościowej przez firmę kurierską.
7. W przypadku odbioru produktów w placówce handlowej NORBID, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazać formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazać palcówkę handlową NORBID, zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.
8. Bez względu na miejsce odbioru produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
9. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy pope?nione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmową odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

VIII. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), jako konsument przy zakupach na odległość (przez Internet) masz prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia/daty otrzymania towaru. Towar powinien być zwrócony , w oryginalnym (handlowym) opakowaniu. Do przesyłki dołącz „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedały” dostępne na WWW.NORBIDNET.PL.
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
a. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunieciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogł zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f. dostarczania prasy,
g. usług w zakresie gier hazardowych.
2. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: norbidnet@interia.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi produktami.
3. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zosta? odes?ana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

IX. Procedury reklamacyjne
1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działać bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.
3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu 603 32 20 30 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: norbidnet@interia.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu wsparcia technicznego, który wstępnie zdiagnozuje usterką. Jeśeli ustalenie przyczyn wadliwego działania produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu wsparcia technicznego poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.

IX. A) Warunki gwarancji udzielonej przez NORBID dla Klienta Sklepu Internetowego
1. Jeżeli w trakcie użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem powstanie wada uniemożliwiająca jego dalszą eksploatację, jest ona wynikiem wady fabrycznej spowodowanej użyciem do produkcji materiałów o niedobrej jakości i nie jest ona z winy użytkownika, masz prawo złożyć reklamację na wadliwy sprzęt. Reklamację złóż w formie pisemnej osobiście w sklepie, na adres email: norbidnet@interia.pl lub listownie na adres do korespondencji.
2. NORBID (będącą gwarantem) zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadę fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
3. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez personel NORBID, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez NORBID nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do NORBID, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność NORBID. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Wymiana wadliwego sprzętu na nowy jest traktowana jako naprawa więc nie przedłuża i nie odnawia okresu gwarancji. Czas gwarancji liczony jest od dnia/daty zakupu sprzętu na który zgłoszono reklamację.
6. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej . Jeśli karta gwarancyjna nie zawiera takiego wskazania, wadliwy sprzęt należy odesłać do siedziby NORBID. Przed wysłaniem wadliwego towaru Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do NORBID. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura, list przewozowy) oraz dokładnym opisem usterki. W razie niedostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca odmówi dokonania naprawy gwarancyji.
7. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży NORBID lub do Autoryzowanego Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym będą w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu urządzenia. W przypadku gdy Klient nie dostarczy urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym będą opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło urządzenia przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzania w transporcie. Klient nie ponosi ryzyka uszkodzeń w transporcie, jeżeli urządzenie było transportowane w oryginalnym kompletnym opakowaniu fabrycznym.
8. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
a. należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
b. niesprawne urządzenie,
c. Świadectwo legalności (licencja) oraz nośnik dla oprogramowania, w trakcie eksploatacji którego, stwierdzono wadliwe funkcjonowanie urządzenia.
9. NORBID podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternaście (14) dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
10. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, NORBID zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
11. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (gratisowe dodatki, opakowanie, podręczniki, dyskietki lub płyty ze sterownikami i inne).
12. Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym (handlowym) i musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, akcesoria itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzedający nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia w czasie transportu.
13. NORBID nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych przez konsumentów za pobraniem pocztowym.
14. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem; urazami mechanicznymi; użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem; zwarciem instalacji elektrycznej; stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich
w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (kiedy usterka nie zostanie potwierdzona) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
16. Gwarancja nie obejmuje:
a. wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty pił, prowadnice pił łańcuchowych akumulatory, szczotki silników itp.,
b. zgodności (rozbieżności) wartości parametrów technicznych sprzętu podawanych przez producenta lub importera ze stanem faktycznym takich jak - moc silnika, siła udaru, ilość obrotów, siły Nm, zużycie paliwa, pojemność akumulatorów, itp.
c. narzędzi z uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem (jednoczesne zepsucie się wirnika i stojana, zniekształcenia lub odtopienia części i zespołu wyrobu, zwęglenie się izolacji kabli w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury),
d. uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji i przechowywania, obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi,
e. napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów, szczotek, płynów itp.,
f. uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki,
g. uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, użyciu niewłaściwych smarów itp.,
h. wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi lub też innych czynników zewnętrznych,
i. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu mimo właściwego zapakowania towaru do wysyłki,
j. uszkodzeń gratisowych dodatków i akcesoriów.
17. Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych przez NORBID może mieć miejsce w następujących przypadkach:
a. wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty pił, prowadnice pił łańcuchowych akumulatory, szczotki silników itp.,
b. zgodności (rozbieżności) wartości parametrów technicznych sprzętu podawanych przez producenta lub importera ze stanem faktycznym takich jak - moc silnika, siła udaru, ilość obrotów, siły Nm, zużycie paliwa, pojemność akumulatorów, itp.
c. narzędzi z uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem (jednoczesne zepsucie się wirnika i stojana, zniekształcenia lub odtopienia części i zespołu wyrobu, zwęglenie się izolacji kabli w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury),
d. uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji i przechowywania, obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi,
e. napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów, szczotek, płynów itp.,
f. uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki,
g. uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, użyciu niewłaściwych smarów itp.,
h. wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego, uderzenia pioruna, pożaru, powodzi lub też innych czynników zewnętrznych,
i. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu mimo właściwego zapakowania towaru do wysyłki,
j. uszkodzeń gratisowych dodatków i akcesoriów.
18.
a. eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
b. ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
c. wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
d. stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub ?rodków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
e. dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
19. Klient przed dostarczeniem urządzenia do naprawy powinien zabezpieczyć dane znajdujące się na twardym dysku i innymi nośniku. Serwis informuje Klienta o możliwości utraty danych podczas naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na twardych dyskach i innych nośnikach, jeżeli Klient wiedział o takiej możliwości. NORBID ponosi odpowiedzialność za utratą, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe wyłącznie z winy NORBID
20. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.
21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności Produktu z umowę.
IX. B) Warunki gwarancji udzielonej przez gwarantów innych niż NORBID dla Klienta Sklepu Internetowego
1. Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną inną niż karta gwarancyjna wydana przez NORBID zalecamy serwisować w autoryzowanym serwisie gwaranta.
2. W karcie gwarancyjnej winny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące sposobu serwisowania takich produktów.
3. Klient możne uzyskać informacje o lokalizacjach autoryzowanych serwisów, w których realizowane są naprawy gwarancyjne produktów oferowanych przez Sklep Internetowy.
4. Produkty można także serwisować za pośrednictwem placówek serwisowych wskazanych przez NORBID. W takim przypadku urządzenie należy dostarczyć bezpośrednio do takiej placówki.
5.
IX. C) Rękojmia i niezgodność produktu z umową
1. NORBID rozpoznaje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
2. Informacje na temat zgłaszania reklamacje w trybie określonym w niniejszym punkcie Klient może uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 603 32 20 30.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia będą zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.
Powrót
14 listopad 2018
1501945 wywołań od 06 czerwiec 2011
Tworzenie sklepów internetowych © INSTORE